Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Uilenstede

Beschrijving

Plaats: Amstelveen

Doelstelling: terugwinnen van thermische energie uit afvalwater

Schaal: 1 studentenflat

Onderzoeksperiode: 2014 – 2016

Onderzochte technieken:

  • Douchewarmtewisselaars

Beoogde resultaten:

  • Energieterugwinning en -besparing

Toelichting project:

Door de grote behoefte aan studentenwoningen is het initiatief ontstaan om op een modulaire manier te bouwen. Het bleek aantrekkelijk om in het project Uilenstede (350 studentenwoningen) 100 douchewarmtewisselaars op te nemen om zo de EPG-norm (energieprestatienorm voor nieuwbouw) voor het project te halen.

Afbeelding - Uilenstede impressie // uilenstede_impressie.jpg (77 K) 
 Illustratie: Impressie Uilenstede | Bron: DUWO

Een douchewarmtewisselaar vangt de warmte uit de afvoer van een douche op. Deze warmte verdwijnt normaal gesproken via de riolering. De opgevangen warmte wordt vervolgens gebruikt voor de voorverwarming van tapwater.

Om het rendement van douchewarmtewisselaars in de praktijk te toetsen, werden 10 woningen gemonitord met slimme energie- en watermeters. Hieruit moest blijken of deze techniek opgeschaald kon worden.

De verwachtingen waren hooggespannen. Op papier zouden de douchewarmtewisselaars ruim 50% warmte kunnen terugwinnen uit het douchewater. Dit zou – omgerekend naar een gezinswoning – ongeveer € 100,- besparing per jaar opleveren. De terugverdientijd zou dan rond 6 jaar uit komen.

Conclusies:

  • Een warmtewisselaar bespaart ongeveer € 50,- per persoon per jaar. De kosten van apparaat en installatie bedragen rond de € 600,-. Bij een eenpersoonshuishouden is de terugverdientijd 12 jaar.
  • Er deden zich geen storingen voor en er was in de proeftijd geen onderhoud nodig.
  • Het rendement van de warmtewisselaar was 50 % en lag in de winter nog hoger.
  • Er werd een reductie van CO2-uitstoot van 180 kg per jaar bereikt.

Gemeente

Amstelveen

Waterschap
  • Ws. Amstel, Gooi en Vecht
Aard van het project
  • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
Type afvalwater
  • Grijs water (spoel- en waswater)

Terug