Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Trade Port Noord

Beschrijving

Plaats: Venlo

Doelstelling: de technologische en economische haalbaarheid onderzoeken van duurzame inzameling en behandeling van rioolwater op een bedrijventerrein

Onderzoeksperiode: januari – december 2011

Onderzochte technieken:

  • Diverse mogelijkheden voor gescheiden inzameling en verwerking van zwart en grijs water
  • Helofytenfilter

Toelichting onderzoek:

Voor bedrijventerrein Trade Port Noord in Venlo heeft de gemeente Venlo een aantal duurzaamheidsambities geformuleerd, waaronder een duurzame omgang met water en afvalwater.

In opdracht van de gemeente heeft LeAF gekeken naar de technologische mogelijkheden om zwart water gescheiden in te zamelen, decentraal te behandelen, na te zuiveren met een helofytenfilter en het eindproduct te infiltreren. Voor het grijze water – afkomstig van wastafels, douches en keukens – is gekeken welke mogelijkheden er zijn om deze per bedrijf separaat in te zamelen en te behandelen in een helofytenfilter met infiltratie van het gezuiverde water.

De voordelen van dit concept – in vergelijking met de conventionele omgang met afvalwater – zijn minder waterverbruik, energiebesparing en een bijdrage aan de kringloopsluiting van nutriĆ«nten. Daarnaast is het concept ook economisch interessant, omdat op het uitgestrekte bedrijventerrein kan worden bespaard op de aanleg van conventionele riolering.

De indicatieve kosten voor deze duurzame sanitatie zijn lager dan die van de conventionele omgang met afvalwater door onder meer besparing op de rioleringskosten, de zuiveringsheffing en het waterverbruik.

Conclusies:

Uit het project blijkt dat nieuwe sanitatie op nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen kansen biedt om op kosten en grondstoffen te besparen.

Vervolg:

Het gebied is inmiddels in ontwikkeling. Streven van Trade Port Noord is afvalwater zoveel mogelijk in het gebied te zuiveren en te infiltreren als dit technisch en financieel mogelijk is. In Trade Port Noord zijn gebieden in de openbare ruimte gereserveerd voor (proces)waterzuivering, waarbij gedacht wordt aan helofytenfilters of living machines.

Gemeente

Venlo

Waterschap
  • Ws. Limburg
Aard van het project
  • Bureaustudie
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Horeca
  • Kantoor-school
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug