Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Torvetua

Beschrijving

Plaats: Bergen

Doelstelling: zuivering van huishoudelijk afvalwater

Schaal: circa 130 personen

Gebruikte technieken:

  • Vacuümtoiletten
  • Septic tanks
  • Aërobe biofilters
  • Helofytenfilters

Toelichting:

In de wijk Torvetua zijn tussen 1997 en 1999 veertig woningen met ecologische sanitatie gebouwd. De woningen zijn voorzien van vacuümtoiletten. De doelen van het project waren bijdragen aan duurzaamheid, waterbesparing, vermindering van de hoeveelheid afvalwater, bescherming van het oppervlaktewater en nutriëntenwinning.

Omdat de woningen nogal verspreid liggen en het terrein bergachtig is, zijn er twee grijswatersystemen aangelegd. Het grijze water gaat eerst naar een septic tank, dan naar een aëroob biofilter en vervolgens naar een helofytenfilter. Het effluent uit het helofytenfilter wordt geloosd op het naast de wijk gelegen meer. Het zwarte water gaat naar de plaatselijke RWZI.

De ervaringen in deze wijk hebben geleerd dat het grijswatersysteem, afgezien van enkele tijdelijke problemen, goed werkt. Voor het zwarte water is nog geen innovatieve oplossing gevonden.

Gemeente

Bergen (Noorwegen)

Aard van het project
  • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug