Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Testfase BluElephant

Beschrijving

Plaats: Almelo

Doelstelling: optimalisatie MBR-technologie

Onderzoeksperiode: 2021 - 2022

Onderzochte technieken:

  • Smart-MBR

Beoogde resultaten:

  • Ontwikkeling van een Smart-MBR

Toelichting project:

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Almelo-Sumpel verwerkt gemengd huishoudelijk afvalwater afkomstig van woningen, bedrijven en een ziekenhuis. Op deze RWZI is een pilot gestart met een BluElephant zuiveringsunit.

Foto - Blue Elephant Smart MBR // project_jotem.jpg (124 K)
Afbeelding: BluElephant | Bron: Jotem Water Solutions

BluElephant is een compact zuiveringsconcept gebaseerd op membraantechnologie en kan modulair worden opgebouwd. Elke unit kan afvalwater van 50 – 150 personen zuiveren. De technologie is robuust en gebruikt verhoudingsgewijs weinig energie. De BluElephant zuivert het afvalwater vergaand, waardoor hergebruik in de keten of het watersysteem mogelijk is.

Tijdens de komende testfase wordt de “BluElephant community” opgericht. De community is er om kritisch mee te denken en verhalen te delen, maar ook om nieuwe toepassingen aan te dragen.

De BluElephant is het resultaat van een publiek-privaat partnerschap tussen Jotem Water Solutions, Rob van Opdorp Product-Designs, Waterschap Vechtstromen, Wereld Waternet, Hogeschool Saxion (lectoraat International Water Technology) en de Koninklijke Landmacht. Zie ook www.bluelephant.global.

Dit project is gestart in het eerste kwartaal van 2021 en loopt tot en met het vierde kwartaal van 2022. Na afloop wordt een rapport opgesteld. 

Gemeente

Almelo

Waterschap
  • Ws. Vechtstromen
Aard van het project
  • Pilot
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug