Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Testfase Blue Elephant

Beschrijving

Plaats: Almelo

Doelstelling: optimalisatie MBR-technologie

Onderzoeksperiode: een periode van 4-6 maanden in 2021

Onderzochte technieken:

  • MBR

Beoogde resultaten:

  • Ontwikkeling van een Smart-MBR

Toelichting project:

Foto - Blue Elephant Smart MBR // project_jotem.jpg (124 K)
Afbeelding: MBR-installatie | Bron: Jotem

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Almelo-Sumpel verwerkt gemengd huishoudelijk afvalwater afkomstig van woningen, bedrijven en een ziekenhuis.

Op deze RWZI is een pilot-locatie ingericht voor het testen van een hoogwaardige zuiveringstechniek op basis van de MBR-technologie, maar dan zonder de nadelen van een MBR. Dit moet leiden tot een Smart-MBR die aanzienlijk minder energie verbruikt, robuust is en makkelijk modulair inpasbaar is tegen marktconforme kosten.

Conclusies: Dit project is gestart in het eerste kwartaal van 2021 en heeft een looptijd van 4-6 maanden. Na afloop wordt een rapport opgesteld.

 

Gemeente

Almelo

Waterschap
  • Ws. Vechtstromen
Aard van het project
  • Pilot
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug