Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

't Hof Bellewaerde

Beschrijving

Plaats: Ieper 

Doelstelling: afvalwater van een camping zuiveren en het effluent volledig hergebruiken

Schaal: ca. 120 i.e.

Onderzoeksperiode: 2022-2026

Onderzochte technieken:

  • LED-UV
  • Actief kool
  • Zandfiltratie
  • Nanofiltratie
  • Pytoparking

Toelichting project:

't Hof Bellewaerde is een camping zonder riolering en waterleiding. Omdat de camping in een archeologisch belangrijk gebied ligt, mag er geen graafwerk worden uitgevoerd op het buitenterrein. Daarom is er een innovatieve oplossing bedacht in een bestaand gebouw.

Zowel het zwarte als het grijze afvalwater wordt ter plekke gezuiverd. Het effluent van de zwartwaterzuivering wordt gebruikt voor toiletspoeling. Regenwater wordt opgewaardeerd tot drinkwater. Onderzocht wordt of ook het grijze water kan worden gezuiverd tot drinkwaterkwaliteit.

Onder de luifel van een bestaande fietsenstalling is een phytoparking aangelegd. Dat is een ondergrondse zuivering die te vergelijken is met een helofytenfilter. In dit geval bestaat deze uit twee bassins. Een bassin van 32 mvoor het zwarte water en een bassin van 44 mvoor het grijze water. Het regenwater gaat niet via de phytoparking, maar wordt eerst gefilterd en vervolgens ontsmet met LED-UV.

De zuivering van het grijze en het zwarte water wordt vier jaar lang gemonitord. Verder onderzoekt de Universiteit van Gent wat de campinggasten van het hergebruik van afvalwater vinden.

Een speciale website over dit systeem, inclusief een schematische weergave en een filmpje, is hier te vinden.

Aard van het project
  • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Recreatie
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater
  • Grijs water (spoel- en waswater)

Terug