Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Siegelbach

Beschrijving

Plaats: Kaiserslautern

Doelstelling: onderzoek naar implementatie van nieuwe sanitatie in de stad

Schaal: 3.000 inwoners

Toelichting:

De Technische Universiteit van Kaiserslautern doet onderzoek naar de implementatie van nieuwe sanitatie op stadsschaal. Als casestudy is gekozen voor Siegelbach, een buitenwijk van Kaiserslautern.

De wijk is nu aangesloten op de openbare riolering en een centraal systeem voor afvalwaterverwerking. Dit is niet duurzaam en levert diverse problemen op.

Er wordt, met behulp van een rekenmodel, gekeken naar afkoppeling van het hemelwater en diverse scenario's voor het huishoudelijk afvalwater. Zowel de economische als de ecologische kosten worden hierin meegenomen.

Aard van het project
  • Bureaustudie
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen

Terug