Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Run4Life

Beschrijving

Plaats: er zijn vier locaties in Europa: in Nederland, België, Zweden en Spanje

Doelstelling: demonstratie van brongescheiden inzameling van huishoudelijke afvalwaters en decentrale zuivering voor terugwinning van nutriënten ter hergebruik in de landbouw

Schaal: in totaal circa 3.300 i.e.

Looptijd project: 2017-2021

Onderzochte technieken:

 • Ammoniakstrippen (voor productie ammoniumsulfaat)
 • AnMBR
 • Bio-elektrochemisch systeem
 • Desinfectie van effluent voor fertigatie
 • MBR
 • Pasteurisatie
 • Spoeltoiletten
 • Struvietreactor
 • UASB
 • Vacuümtoiletten
 • Voedselrestenvermalers

Toelichting project:

De wereldvoedselvoorziening is voor een groot deel afhankelijk van het gebruik van kunstmest. De huidige kunstmestproductie is echter niet duurzaam. Het EU-project Run4Life (Recovery and Utilization of Nutrients 4 Low Impact FErtiliser) demonstreert brongescheiden inzameling van afvalwater gekoppeld met decentrale nutriëntenterugwinning, voor een duurzamere productie van meststoffen.

Afbeelding - Run4Life logo // cropped-r4l-logo-web-4.png (5 K)

Door middel van brongescheiden inzameling van toiletafvalwater, overig huishoudelijk afvalwater en groenafval uit de keuken, kan elke afvalstroom optimaal verwerkt worden voor het efficiënt terugwinnen van nutriënten. Het Run4Life project demonstreert de mogelijkheden op praktijkschaal, beoogt de beleid- en marktcondities rondom dit onderwerp te stimuleren en werkt aan de algehele acceptatie van de gedemonstreerde technologieën.

Bewezen en innovatieve technologieën worden toegepast en verder ontwikkeld op vier grootschalige demonstratielocaties. Met behulp van deze demonstratielocaties werkt Run4Life aan de volgende doelen:

 • De afhankelijkheid van primaire nutriënten uit landen buiten Europa verminderen en de grondstofzekerheid van Europa verbeteren
 • Sluiten van de water- en nutriëntencyclus in de productie- en consumptiewaardeketen
 • Nadelige gevolgen van nutriëntenafspoeling op het milieu verminderen
 • De kwaliteit van data over nutriëntenstromen verbeteren, om investeringen in het terugwinnen van nutriënten te bevorderen
 • Verbeteren van de beleids- en marktcondities in Europa voor grootschalige inzet van innovatieve technologieën, door bewezen kennis te leveren aan het framework dat de transitie naar een circulaire economie in de EU faciliteert

Conclusies:

 • Vacuümtoiletten besparen 80-90% spoelwater (25% drinkwaterverbruik)
 • GFE geconcentreerd door vacuümsystemen
 • Thermofiele vergisting verwijdert pathogenen en medicijnresten
 • Nutriënten kunnen veilig worden hergebruikt
 • Gezuiverd grijs water heeft na nanofiltratie hoge kwaliteit
 • Grijs water na behandeling warm, bron voor warmtepomp
 • Geconcentreerd zwart water levert energie

Deze conclusies zijn gepresenteerd en toegelicht tijdens de platformdag Nieuwe Sanitatie op 1 november 2022; de sheets vindt u hier.

De vier demonstratielocaties zijn:

Aard van het project
 • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
 • Woningen
 • Kantoor-school
Type afvalwater
 • Grijs water (spoel- en waswater)
 • Zwart water (toiletspoelwater)
 • Groen water (toiletspoelwater met GF-afval)

Terug