Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Riothermie Wolphaertsbocht

Beschrijving

Plaats: Rotterdam

Doelstelling: onderzoeken hoe riothermie onder lokale omstandigheden presteert, en wat deze techniek kost en oplevert

Schaal: 1 parkeerplaats

Onderzoeksperiode: onbekend

Onderzochte technieken:

  • Riothermie

Toelichting project:

Als onderdeel van ‘Rotterdam Circulair’ zoekt de gemeente Rotterdam naar mogelijkheden om riothermie in de praktijk te brengen. De bedoeling is om te testen en te meten hoe de techniek onder lokale omstandigheden presteert. En ook om te beoordelen wat het kost en wat het oplevert.

Als proef is bij het rioolgemaal Wolphaertsbocht een warmtewisselaar in de hoofdaanvoerleiding voor afvalwater geplaatst. Deze is verbonden met een soort vloerverwarming onder de parkeerplaats. Het idee is dat de installatie zorgt dat het asfalt van de parkeerplaats in de winter vorstvrij blijft en in de zomer juist wordt gekoeld.

De levensduur van asfalt is gebaat bij minder heftige temperatuurschommelingen (geen scheurvorming door bevriezing en spoorvorming door grote hitte). Verder zou deze toepassing van riothermie gunstige effecten kunnen hebben voor de verkeersveiligheid, vooral op plekken waar zout strooien niet goed werkt, zoals voetpaden, fietspaden en pleinen.

Conclusies:

Er zijn nog geen testresultaten. Daarvoor is eerst een langere vorstperiode nodig.

Vervolg:

Als de proef gunstig uitpakt, kan riothermie mogelijk ook op deze manier worden toegepast in de openbare ruimte.

Gemeente

Rotterdam

Waterschap
  • Ws. Hollandse Delta
Aard van het project
  • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug