Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Riothermie gemeentehuis Houten

Beschrijving

Plaats: Houten

Doelstelling: onderzoek naar de geschiktheid van riothermie voor de verwarming van een gemeentehuis

Onderzoeksperiode: 2016

Onderzochte technieken:

  • Verschillende riothermie-technieken

Toelichting onderzoek:

De verwarmingsketels van het gemeentehuis in Houten waren aan vervanging toe. Onderzocht is of het terugwinnen van warmte uit het riool (riothermie) een alternatief zou kunnen zijn. Met de keuze voor riothermie wordt, tezamen met de opwekking van groene stroom voor de warmtepomp, een CO2-neutraal systeem nagestreefd.

Er is een businesscase doorgerekend waarbij verschillende riothermie-technieken zijn beschouwd.

Gemeente

Houten

Waterschap
  • HH. Stichtse Rijnlanden
Aard van het project
  • Bureaustudie
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Kantoor-school
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug