Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

RINEW

Beschrijving

Plaats: Rotterdam

Doelstelling: sluiten (afval)waterkringloop door hergebruik

Onderzoeksperiode: 2015 – 2017

Onderzochte technieken:

  • RINEW-pilotinstallatie met o.a. membraantechnologie (keramische nanofiltratie) en zeven (voor bijvoorbeeld papiervezels)

Beoogde resultaten:

  • Terugwinnen van grondstoffen, energie en water
  • Hergebruik van nutriënten in stadslandbouw

Toelichting project:

RINEW staat voor Rotterdam Innovative Nutrients Energy and Watermanagement. In RINEW is onderzocht hoe op een innovatieve en duurzame manier nutriënten, energie en water afkomstig uit afvalwater kunnen worden hergebruikt. Het is de bedoeling de teruggewonnen grondstoffen zo veel mogelijk lokaal af te zetten.

De technieken zijn eerst uitgetest op RWZI Harnaschpolder in Den Hoorn. Vervolgens is er een installatie gebouwd op het terrein van stadsboerderij ‘Uit je eigen stad’.

Conclusies:

Het gezuiverde afvalwater wordt in de zomer en lente gebruikt voor het irrigeren van de stadstuinen bij Uit Je Eigen Stad. Hiervoor is een ‘Einde Afvalstatus’ verleend. Dit betekent dat is aangetoond dat het water geschikt is als gietwater.

Ook cellulose (gebruikt WC-papier) biedt verschillende kansen voor hergebruik. Er is onderzocht of er met behulp van schimmels verpakkingsmateriaal gemaakt kan worden, er is ‘nieuw’ papier gemaakt en de enzymatische omzetting van cellulose tot glucose is onderzocht.

Ook zijn er humuszuren teruggewonnen. Deze kunnen dienen als bodemverbeteraar in de landbouw.

Voor het efficiënt terugwinnen van stikstof en fosfor zijn relatief hoge concentraties nodig, dit bleek binnen het onderzochte zuiveringsconcept minder haalbaar.

Vervolg:

RINEW gaat over in het vervolgonderzoek NEREUS.

Gemeente

Rotterdam

Waterschap
  • Ws. Hollandse Delta
  • HH. van Delfland
  • HH. van Schieland en de Krimpenerwaard
Aard van het project
  • Pilot
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug