Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Rijkskantoor Rijnstraat 8

Beschrijving

Plaats: Den Haag

Doelstelling: Demonstratie urinescheiding en vergisting van zwart water

Toegepaste technieken:

  • Watervrije urinoirs
  • Struvietreactor
  • Vacuümtoiletten
  • Vergistingsinstallatie

Toelichting:

In het nieuwe Rijkskantoor aan de Rijnstraat zijn zo'n 6.000 ambtenaren - van o.a. de ministeries van BuZa en IenM - gehuisvest. De afval(water)stromen worden in het gebouw zelf verwerkt. Met de gebruikte technieken wordt bespaard op water, en worden energie en nutriënten teruggewonnen.

Een deel van de urine wordt gescheiden ingezameld met watervrije urinoirs. Dit gele water wordt ter plekke in een struvietreactor verwerkt tot fosfaatmeststof.

Het zwarte water uit de vacuümtoiletten wordt gecombineerd met organisch afval verwerkt in een vergistingsinstallatie. Het biogas dat daarbij vrijkomt wordt gebruikt voor verwarming van het gebouw.

Het gebouw is in 2017 in gebruik genomen.

Gemeente

Den Haag

Waterschap
  • HH. van Delfland
Aard van het project
  • Implementatie
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Kantoor-school
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater
  • Geel water (urine en urinespoelwater)

Terug