Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

ReUseHeat Keulen

Beschrijving

Plaats: Keulen

Doelstelling: demonstreren dat uit afvalwater teruggewonnen warmte decentraal kan worden hergebruikt voor verwarming van gebouwen

Schaal: 3 scholen

Onderzoeksperiode: 2012-2016

Onderzochte technieken:

  • Riothermie

Toelichting project:

In Keulen wordt als proef op drie locaties warmte teruggewonnen uit afvalwater. Deze warmte wordt hergebruikt voor de verwarming van schoolgebouwen.

Op twee locaties wordt de warmte indirect teruggewonnen, met warmtewisselaars in de rioolbuizen. Op de derde locatie gebeurt dat rechtstreeks, door het afvalwater direct in de verdamper van de warmtepompen te leiden.

Dit demonstratieproject maakt onderdeel uit van het Europese Celsius Project. Onderzocht is of deze techniek ook elders in Europa kan worden toegepast.

Conclusies:

Deze techniek kan in steden in heel Europa worden toegepast, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan:

  • Lage aanvoertemperatuur warm water (een temperatuur van 40 °C leidt to een COP of 5, terwijl een temperatuur van 70 °C een COP van 3 geeft)
  • Hoge temperatuur afvalwater (min. 12 °C)
  • Hoge warmtevraag om de investering rendabel te maken
  • Nieuwbouw of renovatie van te verwarmen gebouw
  • Korte afstand tussen gebouw en rioolbuis (max. 200 m)
  • Geschikte rioolbuis (min. diameter 800 cm; droogweerafvoer 15 l/s)

Gemeente

Stadt Köln

Aard van het project
  • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen

Terug