Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Groningen - Reitdiep

Beschrijving

Plaats: Groningen

Doelstelling: grijs water op een natuurlijke manier zuiveren en zwart water met keukenafval geconcentreerd inzamelen.

Schaal: 180 woningen

Toegepaste technieken:

  • Vacuümriolering
  • Voedselrestenvermalers
  • Wilgenfilter
  • Mogelijk op termijn een vergister

Toelichting project:

Foto - Reitdiep vacuumstation // reitdiep_vacuumstation.jpg (372 K)

Foto: Vacuümstation met wilgenfilter op
achtergrond | Bron: Bjartur Swart (STOWA)

In de uitbreiding van de bestaande nieuwbouwwijk Reitdiep, aan de noordwestkant van de stad Groningen, worden de woningen zoveel mogelijk duurzaam gebouwd. Door de gemeente is in de wijk een vacuümriool aangelegd voor de inzameling van zwart water. De bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor de plaatsing van het daarop aan te sluiten sanitair. Een deel van de bewoners kiest tevens voor de plaatsing van een voedselrestenvermaler.

Het ingezamelde zwarte water wordt opgeslagen in een 35 m3 grote opslagtank, van waaruit het de komende jaren per as naar de RWZI van Garmerwolde wordt afgevoerd. Er is gelegenheid om dit afvalwater op termijn ter plekke te verwerken (bijvoorbeeld via een vergister).

Foto - Reitdiep wilgenfilter // reitdiep_wilgenfilter.jpg (386 K)
Foto: Wilgenfilter | Bron: Bjartur Swart (STOWA)

Het resterende grijze afvalwater (wasmachine, douche e.d.) van honderd woningen gaat onder vrij verval naar een wilgenfilter. De overige woningen lozen voorlopig nog op het bestaande stelsel, maar zijn wel voorzien van een vacuümsysteem.

Het wilgenfilter bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit vier zuiveringsvelden beplant met wilgen. In deze velden, die zijn opgebouwd als een helofytenfilter, vindt de belangrijkste zuivering plaats. Na de zuivering wordt het effluent naar een tweetal met wilgen beplante verdampingsvelden geleid. Hier moet in de zomer een belangrijk deel van het effluent verdampen. De reststroom uit het verdampingsveld wordt geloosd op het oppervlaktewater van het Reitdiep. Indien de kwaliteit van deze reststroom nog niet geschikt is om te lozen, kan het water nogmaals door het filter worden geleid.

Het gaat om zo'n 27.000 liter water per dag, waarmee dit het grootste wilgenfilter in Nederland is.

Het wilgenfilter is aangelegd als een groenzone aan de rand van de wijk en vormt tegelijk een mooie afscherming van de autowegen.

Ervaringen:

Tijdens de aanlegfase bleek dat niet alle toekomstige bewoners bereid waren de (duurdere) vacuümtoiletten in de woningen te plaatsen. Het vacuümsysteem zelf functioneert goed, maar er is veel voorlichting nodig om verstoppingen (door zaken die niet in het riool thuishoren) te voorkomen. De vergister is anno 2022 nog niet gerealiseerd. Het zwarte water wordt nog per as afgevoerd.

Het grijze water wordt gezuiverd in het wilgenfilter. Het effluent uit dit filter is van bijzonder goede kwaliteit. Zie de Sanimonitor.

Gemeente

Groningen

Waterschap
  • Ws. Noorderzijlvest
Aard van het project
  • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
Type afvalwater
  • Grijs water (spoel- en waswater)

Terug