Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Reinier de Graaf Ziekenhuis

Beschrijving

Plaats: Delft

Doelstelling: uittesten van een installatie voor lokale zuivering van het afvalwater van ziekenhuizen

Schaal: 1 ziekenhuis

Onderzoeksperiode: 2010 – 2012

Onderzochte technieken:

  • Pharmafilterinstallatie

Beoogde resultaten:

  • Verwijdering van microverontreinigingen (farmaceutica)
  • Terugbrengen van besmettingsrisico’s

Toelichting project:

Het afvalwater van ziekenhuizen brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Dit komt onder andere doordat er resten van farmaceutica – zoals hart- en vaatmiddelen, pijnstillers, antibiotica en contrastvloeistoffen – in belanden. Om dit probleem aan te pakken, is het Pharmafiltersysteem bedacht.

Pharmafilter is een integraal concept voor de optimalisatie van verzorging, afvalverwerking en zuivering van afvalwater in ziekenhuizen.

Iedere verpleegafdeling krijgt een of meerdere vermalers (Tonto’s), die onder meer etensresten en eenmalig te gebruiken producten van bio-plastic – zoals po’s en urinalen – verwerkt. Het afval wordt vermalen en samen met het afvalwater van douches, wasbakken en toiletten via de bestaande interne riolering van het ziekenhuis afgevoerd naar de vergistings- en zuiveringsinstallatie op het terrein van het ziekenhuis.

In deze installatie wordt het vaste en vloeibare afval gescheiden. Het vaste afval wordt vergist en gedecontamineerd, waarbij biogas wordt geproduceerd. Al het afvalwater wordt gezuiverd en ontdaan van medicinale reststoffen.

Conclusies:

Het eerste full-scale Pharmafilter werkt goed en is gemakkelijk elders te reproduceren.

Van de in het influent meetbare stoffen zijn na zuivering geen sporen meer meetbaar. Het effluent blijkt van zeer goede kwaliteit. Ook de vergisting van organisch afval, fecaliën en bioplastics verloopt uitstekend.

De afvalvermaler (Tonto) functioneert goed en werkt aanzienlijk hygiënischer dan de tot dan toe gebruikte bedpanspoeler. Toepassing van de eenmalig te gebruiken po’s en urinalen vermindert het aantal contactmomenten met besmet materiaal, verhoogt de efficiency en ook het comfort voor de patiënt.

Het systeem blijkt economisch haalbaar en zal een belangrijke bijdrage leveren aan infectiepreventie.

Vervolg:

Het concept is voor het eerst beproefd bij het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft en wordt inmiddels in meerdere ziekenhuizen toegepast. Zie ook de projecten Ziekenhuis Tergooi en AMC Amsterdam op de Saniwijzer.

Gemeente

Delft

Waterschap
  • HH. van Delfland
Aard van het project
  • Pilot
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug