Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

ReGen Village Oosterwold

Beschrijving

Plaats: Almere/Zeewolde

Doelstelling: lokaal hergebruik van stoffen in een duurzame, circulaire wijk

Schaal: op termijn circa 200 woningen

Toegepaste technieken:

  • Helofytenfilters
  • Mogelijk vacuümriolering
  • Mogelijk UASB-vergisting
  • Mogelijk een zuiverende kas

Monitoring: Waterkwaliteit en -kwantiteit in het gebied worden gemeten en gemonitord. Er zijn op dit moment (medio 2018) nog geen gegevens beschikbaar.

Ervaringen: Het project bevindt zich momenteel nog in de ontwerpfase, dus er zijn nog geen ervaringen opgedaan. De bouw begint medio 2018 en de eerste woningen worden naar verwachting rond kerst 2018 opgeleverd.

Toelichting:

ReGen Village Oosterwold wordt gevestigd in het gebied 'Oosterwold', tussen Almere en Zeewolde, waar bewoners zelf verantwoordelijk zijn voor de waterhuishouding op hun kavel.

Het concept ReGen Villages focust zich op lokaal hergebruik van stoffen met als doel het ontwikkelen van circulaire, duurzame wijken. Afgezien van de woningen is vijftig procent van het oppervlak landbouwgebied, bedoeld voor voedselproductie voor de bewoners. Daarnaast zijn er ook vier kassen van elk 500 m2 gepland op het terrein.

De wijk in Oosterwold is de eerste in deze soort. Er wordt ook gewerkt aan ReGen-projecten in Zweden, Denemarken, Noorwegen, de VS en Azië. ReGen Villages heeft de Singularity University Grand Challenge gewonnen in de categorie ‘Shelter’ en werkt wereldwijd samen met diverse universiteiten.

Zie ook de algemene projectbeschrijving van Oosterwold.

Gemeente

Almere, Zeewolde

Waterschap
  • Ws. Zuiderzeeland
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen

Terug