Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Proeftuin 'Van afval naar grondstof'

Beschrijving

Plaats: Boxtel

Doelstelling: onderzoek naar de mogelijkheden voor decentrale en centrale zuivering en hergebruik van afvalwater voor een circulair appartementencomplex

Schaal: 22 woningen

Te onderzoeken technieken: 

 • Belucht helofytenfilter
 • Onbelucht helofytenfilter
 • Hemelwateropvang- en filtersysteem
 • Waterbesparende neveldouches
 • Vacuümtoiletten
 • Voedselrestenvermalers
 • Vacuümriool
 Foto - De Kleine Aarde // de_kleine_aarde_faam_architects.jpg (107 K)
 Afbeelding: Appartementencomplex De Kleine Aarde | Bron: FAAM Architects

Toelichting:

Op het terrein van het voormalige duurzaamheidscentrum De Kleine Aarde is een duurzaam wooncomplex gepland. Het gedachtegoed van De Kleine Aarde is bron van inspiratie voor dit gebouw. Het gebouw moet de bewoners als vanzelf stimuleren duurzamer te leven. De bedoeling is dat dit project gaat fungeren als voorbeeld voor de toekomstige woningen van woonstichting St. Joseph. Voor de andere betrokken partijen zal het als proeftuin gaan dienen.

Het streven is de appartementen in allerlei opzichten circulair te maken. Ook op het gebied van (afval)water worden allerlei innovatieve oplossingen gezocht.

Voor zuivering van het grijze afvalwater wordt zowel een belucht als een onbelucht helofytenfilter aangelegd. Het gezuiverde effluent hieruit zal lokaal worden benut ter aanvulling van het grond- en/of oppervlaktewater.

Hemelwater wordt opgevangen, gefilterd en vervolgens maximaal benut voor de ecologie rondom het gebouw. Er wordt nog bekeken of het gefilterde water ook kan worden gebruikt voor de gezamenlijke wasmachines.

Om water te besparen worden onder andere neveldouches gebruikt en waterzuinige vacuümtoiletten geplaatst.

In de keukens zullen voedselrestenvermalers worden geplaatst. De vermalen voedselresten zullen samen met het geconcentreerde zwarte water worden ingezameld met een vacuümsysteem en uiteindelijk per tankwagen worden afgevoerd om elders te worden verwerkt.

Vervolg:

Het project moet technisch nog nader worden uitgewerkt. Verder is er een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Bestuurlijke goedkeuring en financiering van de meerkosten is nog punt van aandacht, evenals het aanvragen van subsidie. De verwachting is dat in 2020 de eerste schop de grond in kan.

 

Gemeente

Boxtel

Waterschap
 • Ws. De Dommel
Aard van het project
 • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
 • Woningen
Type afvalwater
 • Gemengd huishoudelijk afvalwater
 • Grijs water (spoel- en waswater)

Terug