Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Porto do Molle

Beschrijving

Plaats: Nigrán

Doelstelling: demonstratie van brongescheiden inzameling en lokale behandeling van afvalwater voor terugwinning van nutriënten en water voor hergebruik in de landbouw.

Schaal: circa 200 kantoormedewerkers

Looptijd project: 2017-2021

Onderzochte technieken:

  • AnMBR
  • Bio-elektrochemisch systeem voor productie van ammoniumnitraat
  • Spoeltoiletten (hergebruik grijs water)
  • Struvietreactor

Toelichting project:

Centro de Negocios Porto do Molle is een zakencentrum in Nigrán (Spanje) en is een voorloper in duurzame architectuur. Er bevinden zich ongeveer veertig kleine en middelgrote bedrijven, waar in totaal zo’n tweehonderd mensen werken.

Foto - Porto de Molle // vigo01.jpg (70 K)
Foto: Porto de Molle | Bron: Run4Life

Het centrum beschikt over een gescheiden systeem voor inzameling en behandeling van grijs en zwart water, om grondstoffen en water terug te winnen voor de landbouw. Dit gebeurt in het kader van het Europese project Run4Life.

Zwart water wordt verwerkt in een anaërobe membraanbioreactor (AnMBR), waarbij biogas wordt geproduceerd. In periodes dat er lokaal behoefte is aan fertigatie, wordt het gedesinfecteerde effluent van de AnMBR hiervoor gebruikt. Tijdens de overige periodes wordt een behandeling toegepast gericht op het produceren van loosbaar water. Daarbij wordt o.a. met behulp van een bio-elektrochemisch systeem ammoniumnitraat teruggewonnen.

Verder wordt er ook nog grijs water verwerkt met een aërobe membraanbioreactor (MBR). Hiermee worden de toiletten doorgespoeld. Dit onderdeel valt buiten het Run4Life-project.

Porto do Molle is een van de vier demonstratielocaties van het Run4Life-project. Meer informatie over Run4Life in het algemeen en de andere drie locaties vindt u hier op de Saniwijzer.

Aard van het project
  • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Kantoor-school
Type afvalwater
  • Grijs water (spoel- en waswater)
  • Zwart water (toiletspoelwater)

Terug