Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Onderwijspark Ezinge

Beschrijving

Plaats: Meppel

Doelstelling: nagaan welke kansen er zijn om duurzaam en innovatief om te gaan met het toiletafvalwater van een nieuw te bouwen onderwijspark

Onderzoeksperiode: april – november 2011

Onderzochte technieken o.a.:

  • Vacuümtoiletten en -riolering

Toelichting onderzoek:

Het voorgestelde procesontwerp richt zich op verwijdering van organische stof en stikstof uit toiletafvalwater. Verwijdering van fosfaat was van minder belang, gezien de toekomstige struvietinstallatie op de centrale slibbehandeling van het waterschap. Door de gescheiden inzameling van toiletafvalwater met vacuümtechnologie behoorde onder meer winning van biogas via anaërobe behandeling van het water tot de mogelijkheden.

Foto - Ezinge toilet // ezinge_foto_toilet_2.jpg (39 K)

Conclusies:

De vergelijking van de jaarlijkse kosten van het nieuwe concept met de kosten van een conventioneel sanitatiesysteem leidde tot de identificatie van de meest interessante mogelijkheden. Het bleek onder andere dat de zuiveringsheffing met meer dan 50% zou kunnen worden teruggebracht en dat het leidingwaterverbruik met ca. 80% zou kunnen worden verminderd.

Vervolg:

Het project is uiteindelijk niet doorgegaan vanwege het ontbreken van voldoende middelen voor de financiering bij de ontwikkelaar en de onzekerheid ten aanzien van de verhuurcontracten van het scholencomplex met de verschillende opleidingen. Onzeker was of en in welke mate de investeringen zich op termijn lieten terugverdienen.

Gemeente

Meppel

Waterschap
  • Ws. Drents Overijsselse Delta
Aard van het project
  • Bureaustudie
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Kantoor-school
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug