Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Olijslager

Beschrijving

Plaats: Groningen

Doelstelling: afkoppeling van riolering en lokale verwerking van het huishoudelijk afvalwater en het regenwater.

Schaal: 8 i.e.

Toe te passen technieken:

  • Helofytenfilter

Toelichting:

In het kader van het project Klimaatregelen Euvelgunne nemen bedrijven initiatieven om het regenwater af te koppelen. Zo mogelijk gebruiken zij dit, bijvoorbeeld voor spoeling of koeling. De rest wordt geloosd in de bodem of op oppervlaktewater.

Olijslager kiest ervoor ook meteen het huishoudelijk afvalwater zelf te zuiveren, zodat zij geheel van de riolering zijn losgekoppeld. De Gemeente Groningen ziet dit als een voorbeeld voor mogelijk toekomstige bedrijventerreinen.

Voor het infiltreren van het regenwater legt Olijslager een drietal wadi’s aan. Die worden zo ingericht dat zij een maximale biodiversiteitswaarde krijgen. Het huishoudelijk afvalwater wordt gezuiverd met een verticaal helofytenfilter. Het effluent loost op een van de wadi’s.

Monitoring:

In 2023 wordt de werking van het systeem intensief gemonitord. De resultaten treft u zodra beschikbaar op de Sanimonitor.

 

Gemeente

Groningen

Waterschap
  • Ws. Hunze en Aa's
Aard van het project
  • Implementatie
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug