Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Ökohaus Rostock

Beschrijving

Plaats: Rostock

Doelstelling: compostering van fecaliën

Gebruikte technieken:

  • Composttoiletten

Toelichting:

In 1995 is een oude villa midden in Rostock verbouwd voor gebruik als kantoren, winkels en een restaurant. Het gebouw is voorzien van een composteringssysteem met droogtoiletten die zijn aangesloten op vier compostbakken.

Composteren in openbare gebouwen is lastig vanwege de strenge regelgeving in Duitsland (strenger dan voor privéwoningen). Er is tijdelijke toestemming verleend voor zeven jaar. Het bedienend personeel van het restaurant moest volgens de regelgeving echter wel een spoeltoilet gebruiken. Dit is opgelost door een waterbesparend toilet met een separator te plaatsen. De separator scheidt het spoelwater van de fecaliën, zodat de vaste stof naar de compostbak geleid kan worden. Het spoelwater gaat naar het riool.

Voorwaarde voor de tijdelijke toestemming was dat er onderzoek gedaan zou worden. De universiteit van Rostock heeft daarop vijf jaar lang onderzoek gedaan naar gezondheidsaspecten. Het gebruikte systeem is daarbij vergeleken met gewone spoeltoiletten. De uitkomsten (2002) voldeden aan de normen voor hygiëne, waarna voor nog eens 15 jaar toestemming is verleend.

Behalve naar de gezondheidsaspecten is in het onderzoek ook gekeken naar ervaringen met gebruik en onderhoud. Dat heeft geleid tot een aantal productverbeteringen. Zo zijn er wormen toegevoegd om het composteringsproces te verbeteren en zijn de compostbakken beter hanteerbaar gemaakt.

Verder heeft het onderzoek geleid tot een aantal aanbevelingen:

  • Train medewerkers in het onderhoud van het systeem
  • Geef informatie, want dat leidt tot meer motivatie
  • Zorg voor een tweejaarlijkse inspectie
  • Maak één persoon eindverantwoordelijk voor het systeem

Tot slot bleek uit het onderzoek dat het lekwater en de uiteindelijke compost hoge gehaltes zouten en nutriënten bevatten en daarom eerst moeten worden verdund voordat ze als mest in de tuin gebruikt kunnen worden.

Aard van het project
  • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Horeca
  • Kantoor-school
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug