Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Öko-Technik-Park Hannover

Beschrijving

Plaats: Hannover

Doelstelling: demonstratie van duurzame technieken, waterbesparing, bewustmaking

Schaal: woonwijk met school, kerk en stadsboerderij

Gebruikte technieken:

 • Helofytenfilter
 • Wilgenfilter
 • Biorotor
 • Bioreactor voor grijs water
 • Watervrije urinoirs
 • Vacuümtoiletten
 • Urinescheidingstoiletten
 • Regenwaterreservoirs

Toelichting:

Het Öko-Technik-Park in de woonwijk Sahlkamp in Hannover is een demonstratieproject voor een duurzame omgang met afvalwater. De wijk bestaat uit circa 110 appartementen, een kerkgemeenschap met kindergarten en gemeenschapscentrum, een stadsboerderij en een basisschool met 500 leerlingen.

Het doel is niet alleen toepassing van een heel scala aan innovatieve technieken, maar ook bewustmaking van de bewoners.

Al het grijze water en het regenwater wordt hergebruikt voor toiletspoeling. Verder maken de toegepaste technieken hergebruik van urine en fecaliën mogelijk, maar daar wordt nog niets mee gedaan.

Het is project is in 1995 kleinschalig begonnen. In de loop der jaren hebben zich er steeds meer partijen bij aangesloten.

De meeste technieken werken stabiel en naar tevredenheid van de gebruikers. Er wordt 50% bespaard op water en energie. Om uit te kunnen zonder subsidies zouden de prijs van water en energie met 30% moeten stijgen. Gebruik en onderhoud vragen meer inspanning dan conventionele technieken; in ieder geval totdat de technieken meer ingeburgerd zijn geraakt.

Aard van het project
 • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
 • Woningen
 • Kantoor-school
Type afvalwater
 • Gemengd huishoudelijk afvalwater
 • Grijs water (spoel- en waswater)
 • Geel water (urine en urinespoelwater)

Terug