Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Oceanhamnen

Beschrijving

Plaats: Helsingborg

Doelstelling: demonstratie van brongescheiden inzameling en lokale behandeling van zwart water en vermalen keukenafval voor terugwinning van nutriënten voor hergebruik in de landbouw

Schaal: 320 appartementen en diverse kantoren, gezamenlijk 1800 i.e.

Onderzoeksperiode: 2017-2021

Gebruikte technieken:

 • Gescheiden riool
 • Vacuümtoiletten
 • Voedselrestenvermalers
 • Biogasinstallatie
 • UASB
 • Struvietprecipitatie
 • Ammoniakstrippen (voor productie ammoniumsulfaat)

Toelichting:

Een oud haven- en industriegebied in het Zweedse Helsingborg wordt van 2017 tot 2035 omgevormd tot een gemengde woon- en werkomgeving. Naast woningen komen er kantoren, scholen, winkels, horeca enzovoort. De doelen voor dit stadsdeel zijn ambitieus, ook op het gebied van afvalwater.

Afbeelding - Oceanhamnen // oceanhamnen_nywtc.jpg (108 K)
Afbeelding: 1e bouwfase Oceanhamnen | Bron: website H+

Het totale project heet H+. De wijk Oceanhamnen is hier onderdeel van en wordt momenteel gebouwd. In deze wijk komt een leidingstelsel met gescheiden leidingen voor drie afvalstromen: voedselresten, grijs water en zwart water.

De 320 nieuwe woningen en omliggende kantoren worden voorzien van vacuümtoiletten en voedselrestenvermalers om het afval gescheiden in te zamelen. Oceanhamnen is een van de demosites van het Europese project Run4Life.

Het zwarte water en het organisch afval worden in twee aparte UASB’s verwerkt, waarbij biogas wordt geproduceerd. Uit het effluent van de twee UASB’s samen wordt struviet en vervolgens ammoniak teruggewonnen. Ontwaterd digestaat, struviet en ammoniumsulfaat worden gemengd in verschillende verhoudingen, om meststoffen op maat te kunnen aanbieden aan de landbouw.

Het effluent van de bovengenoemde processen wordt in eerste instantie samen met het grijze water in de bestaande rioolwaterzuivering van Helsingborg verder verwerkt (dit deel van het proces valt niet binnen het kader van Run4Life).

De nieuwe installatie die speciaal voor Oceanhamnen is ontwikkeld, draagt de naam RecoLab. Recolab is zo flexibel gemaakt dat het mogelijk blijft in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. De installatie is te bezoeken en ook bedoeld als inspiratiebron voor bedrijven, onderzoekers en instanties.

Oceanhamnen is een van de vier demonstratielocaties van het Run4Life-project. Meer informatie over dit project in het algemeen en de andere drie locaties vindt u hier op de Saniwijzer.

Het filmpje hieronder geeft een impressie van het systeem en het projectgebied.

Aard van het project
 • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
 • Woningen
 • Kantoor-school
Type afvalwater
 • Grijs water (spoel- en waswater)

Terug