Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

NIOO-KNAW

Beschrijving

Plaats: Wageningen

Doelstelling: sluiting van de waterkringloop

Schaal: 300 medewerkers (waarvan >50% parttimers)

Onderzoeksperiode: 2011 – heden

Onderzochte technieken:

 • Vacuümriolering
 • Vergisting
 • Algenbioreactor
 • Helofytenfilter

Beoogde resultaten:

 • Nutriënten(terug)winning
 • Energiewinning
 • Waterbesparing

Toelichting project:

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) is sinds 2011 gevestigd in Wageningen. Het gebouw waar het instituut in gehuisvest is, is geïnspireerd door het Cradle-to-Cradle principe en het idee ‘afval bestaat niet’. Dit principe wordt ook toegepast op de omgang met afvalwater.

Het afvalwater wordt met vacuümriolering ingezameld en vergist. De nutriëntrijke reststroom wordt gebruikt voor het kweken van algen, die voor verschillende doeleinden kunnen worden ingezet. Uiteindelijk krijgt het water nog een nazuivering in een helofytenfilter alvorens het in de bodem infiltreert.

Er wordt voortdurend gemonitord en onderzoek gedaan aan het systeem. Onderzoeksvragen daarbij zijn:

 • Werkt deze C2C afvalwaterzuivering in de praktijk zoals hij in theorie is bedacht?
 • Hoe kan het systeem geoptimaliseerd worden (dimensies, temperatuur, licht e.d.)?
 • Hoe kan het systeem robuust en low-tech worden uitgevoerd?
 • Hoe kan de productie van oogstbare algen worden opgevoerd?
 • Zijn de eindproducten veilig te maken (ziektekiemen, medicijnen, hormonen)?
 • Is de werking van het helofytenfilter onder alle omstandigheden voldoende?

Verdere informatie:

Zie onderstaande video van het NIOO-KNAW over de duurzaamheidsaspecten van het gebouw (de uitleg over de sanitatie begint op 6.20 min).

 

Gemeente

Wageningen

Waterschap
 • Ws. Vallei en Veluwe
Aard van het project
 • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
 • Kantoor-school
Type afvalwater
 • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug