Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Nieuwe sanitatie Westland

Beschrijving

Plaats: Gemeente Westland

Doelstelling: onderzoek doen naar de mogelijkheden voor hergebruik van huishoudelijk afvalwater, voornamelijk in de glastuinbouw

Onderzoeksperiode: afgerond in 2010

Onderzochte technieken:

 • Voedselrestenvermaler
 • Urinescheidingstoilet
 • Vacuümtoilet
 • UASB-reactor
 • Diverse technieken voor terugwinning van stikstof en fosfor
 • Luchtstrippen

Toelichting onderzoek:

Om verschillende redenen werd aangenomen dat de gemeente Westland, bekend om zijn intensieve glastuinbouw, een goede kans zou bieden voor nieuwe sanitatie. Gekeken is naar een situatie waarin sprake is van nieuwbouw van 1200 woningen, waaronder een groot aantal drijvende woningen, en herstructurering van glastuinbouwgebieden.

Zes configuraties (scenario's) voor de huishoudelijke afvalwaterketen werden vergeleken, gericht op een specifieke implementatie in het Westland.

Conclusies:

 • Toepassing van vacuümriolering is zeer geschikt voor drijvende woningen
 • Productie van gietwater voor de glastuinbouw als onderdeel van de stedelijke afvalwaterzuivering bleek niet opportuun
 • Productie van vloeibare meststoffen uit het stedelijke afvalwater is technologisch mogelijk en financieel haalbaar
 • Inzameling en co-vergisting van organisch keukenafval (tezamen met toiletwater) brengt een merkbare comfortverhoging voor bewoners, verdubbelt de biogasopbrengst van de vergisting en verstevigt de financiële haalbaarheid van het decentrale afvalwatersysteem
 • Met name de scenario’s met volledige scheiding van grijs en zwart water (vacuüm, inclusief voedselresten) bleken interessant

Vervolg: Het project heeft geen vervolg gekregen.

Gemeente

Westland

Waterschap
 • HH. van Delfland
Aard van het project
 • Bureaustudie
Belangrijkste herkomst afvalwater
 • Woningen
Type afvalwater
 • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug