Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Nieuwe Dokken Gent (ZAWENT)

Beschrijving

Plaats: Gent

Doelstelling: kringloopsluiting m.b.t. water, energie en nutriënten in een woonwijk

Schaal: 435 woningen

Looptijd project: 2017-2021

Onderzochte technieken:

 • Vacuümtoiletten
 • Gescheiden riolering
 • Warmteterugwinning
 • Voedselrestenvermalers
 • UASB-reactor
 • Struvietprecipitatie
 • MBR

Toelichting:

Op de oude dokken in Gent wordt een nieuwe, innovatieve en duurzame stadsbuurt gerealiseerd: de Nieuwe Dokken. Het doel is al het afvalwater herbruikbaar te maken en energie en nutriënten terug te winnen. Het waterbeheersysteem in de wijk heeft de naam ZAWENT meegekregen. Dat staat voor Zero AfvalWater, Energie- en Nutriënten Terugwinning.

Foto - Zawent Schipperskaai Gent // zawent_schipperskaai_gent.jpg (19 K)
Foto: Schipperskaai Gent | Bron: Schipperskaai Development

Zwart water, grijs water en vermalen voedselresten uit de keukens worden afzonderlijk ingezameld. Al deze stromen worden ter plekke verwerkt om energie en nutriënten efficiënt terug te winnen.

Het zwarte water wordt gemengd met het keukenafval en gezamenlijk verwerkt in een Upflow Anaerobic Sludge Blanket Reactor (UASB-reactor). Daarbij wordt biogas geproduceerd. Uit het effluent van de UASB-reactor wordt struviet teruggewonnen door middel van struvietprecipitatie. Het effluent van dit proces wordt gemengd met het grijze water. Uit deze stroom wordt eerst warmte teruggewonnen. Daarna wordt het verder verwerkt en gefilterd, zodat het water hergebruikt kan worden door de omliggende industrie.

Dit alles vindt plaats in het kader van twee Europese projecten:

 • Het Interreg 2 Seas-project NEREUS (New Energy and REsources from Urban Sanitation) ontfermt zich over het grijze water en de warmteterugwinning. Meer informatie over het overkoepelende NEREUS-project vindt u hier op de Saniwijzer.
 • Het Run4Life-project houdt zich bezig met het zwarte water en de vermalen voedselresten. De Nieuwe Dokken is een van de vier demonstratielocaties van Run4Life. Meer informatie over Run4Life in het algemeen en de andere drie locaties vindt u hier op de Saniwijzer.

Gemeente

Gent

Aard van het project
 • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
 • Woningen
Type afvalwater
 • Grijs water (spoel- en waswater)
 • Groen water (toiletspoelwater met GF-afval)

Terug