Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Nieuw Delft

Beschrijving

Plaats: Delft

Doelstelling: onderzoek naar de mogelijkheden voor toepassing van nieuwe sanitatie in een nieuwbouwproject

Onderzoeksperiode: 2014-2015

Onderzochte technieken:

  • Vacuümtoiletten
  • Voedselrestenvermalers

Toelichting onderzoek:

In het spoorzonegebied in Delft wordt de wijk Nieuw Delft gerealiseerd, met 800 woningen, een stadspark, horeca, onderwijs en werkplekken, en een nieuw station. Uit een vooronderzoek naar de kansen voor duurzaamheid in dit nieuwbouwproject kwam nieuwe sanitatie naar voren als een van de kansrijke oplossingen die in een businesscase verder uitgewerkt dienden te worden.

Foto - Delft spoorzone // nieuw_delft_spoorzone.jpg (134 K)

Foto: Spoorzone Delft | Bron: MWH global

In de businesscase zijn verschillende varianten van nieuwe sanitatie technisch en financieel uitgewerkt voor Nieuw Delft. Bij alle varianten wordt toiletwater ingezameld met waterbesparende vacuümtoiletten en zijn er voedselrestenvermalers geïnstalleerd om vermalen GF-afval aan het geconcentreerde toiletwater toe te voegen. Het grijze water wordt gescheiden van het toiletwater ingezameld en apart behandeld.

Conclusies:

Gescheiden behandeling van zwart water (toiletwater) in combinatie met voedselresten op RWZI Harnaschpolder kwam als voorkeursoptie naar voren.

Vervolg:

Het is de bedoeling in Nieuw Delft nieuwe sanitatie toe te passen onder de naam BioRio. Zie voor meer hierover het Integraal Ontwikkelingsplan 2025 Nieuw Delft (p. 77).

Gemeente

Delft

Waterschap
  • HH. van Delfland
Aard van het project
  • Bureaustudie
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater
  • Grijs water (spoel- en waswater)

Terug