Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

NEREUS - Nieuwe Dokken Gent (ZAWENT)

Beschrijving

Plaats: Gent

Doelstelling: kringloopsluiting m.b.t. water, energie en nutriënten in een woonwijk

Schaal: 435 woningen

Gebruikte technieken:

  • Gescheiden riolering
  • Biogasinstallatie
  • Warmteterugwinning
  • Membraantechnologie

Toelichting:

Op de oude dokken in Gent wordt een nieuwe - innovatieve en duurzame - stadsbuurt gerealiseerd. Daar worden water, nutriënten en energie hergebruikt door middel van meervoudige, gekoppelde kringlopen.

Foto - Zawent Schipperskaai Gent // zawent_schipperskaai_gent.jpg (19 K)
Foto: Schipperskaai Gent | Bron: Schipperskaai Development

Het waterbeheersysteem in de wijk heeft de naam ZAWENT meegekregen. Dat staat voor Zero AfvalWater, Energie- en Nutriënten Terugwinning.

Zwart en grijs water worden afzonderlijk ingezameld en ter plekke verwerkt. Het zwarte water wordt, samen met het gft-afval, omgezet in biogas. Uit het grijze water wordt eerst de restwarmte teruggewonnen. Daarna wordt het gezuiverd en hergebruikt.

Dit Water-Link project maakt deel uit van het Interreg 2 Seas project NEREUS ‘New Energy and REsources from Urban Sanitation’. Andere NEREUS-projecten vinden plaats in Zuid-Engeland, Noord-Frankrijk, Nederland (Rotterdam en Delft) en Antwerpen.

Voor meer informatie over het overkoepelende NEREUS-project op de Saniwijzer klik hier.

Gemeente

Gent

Aard van het project
  • Implementatie
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater
  • Grijs water (spoel- en waswater)

Terug