Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

NEREUS - Antwerpen Nieuw-Zuid

Beschrijving

Plaats: Antwerpen

Doelstelling: decentrale afvalwaterzuivering en sluiten waterkringloop door hergebruik als water met drinkwaterkwaliteit

Onderzoeksperiode: 2017 - 2021

Onderzochte technieken:

  • keramische roterende membranen
  • pasteurisatie
  • omgekeerde osmose
  • ozon, UV, actief kool

Beoogde resultaten: opwerking van afvalwater tot drinkbaar water

Toelichting project:

Dit Water-Link project maakt deel uit van het Interreg 2 Seas project NEREUS ‘New Energy and REsources from Urban Sanitation’. Tijdens de projectlooptijd zullen twee demonstraties met de NEREUS-technologie plaatsvinden.

De eerste demonstratie vindt plaats op pop-uplocatie PLEIN PUBLIEK, waarbij grijs afvalwater (van keuken en handwas) gecombineerd met hemelwater wordt gezuiverd tot water van drinkwaterkwaliteit. Het drinkwater zal worden aangeboden aan bezoekers en maximaal lokaal worden hergebruikt.

Daarna wordt de installatie verhuisd naar een appartementengebouw waar grijs water en hemelwater opgewerkt worden tot drinkwaterkwaliteit om vervolgens lokaal te worden hergebruikt.

Andere NEREUS-projecten vinden plaats in Zuid-Engeland, Noord-Frankrijk, Nederland (Rotterdam en Delft) en Gent.

Voor meer informatie over het overkoepelende NEREUS-project op de Saniwijzer klik hier.

Gemeente

Stad Antwerpen

Aard van het project
  • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
  • Horeca
Type afvalwater
  • Grijs water (spoel- en waswater)

Terug