Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Loo Station

Beschrijving

Plaats: Provincie Friesland

Doelstelling: zuiveren van het afvalwater afkomstig van de recreatievaart

Schaal: tot 5.000 liter afvalwater per dag per station.

Toegepaste technieken:

  • Actiefslibsysteem

Toelichting:

Het Loo Station is een drijvend vuilwaterstation. Er zijn in de provincie Friesland tot op heden (najaar 2017) twee in gebruik genomen door Recreatieschap Marrekrite. Watersporters kunnen er aanmeren en gratis hun vuilwatertank legen.

Zonnepanelen leveren de energie voor het systeem. Het vuile water wordt biologisch gezuiverd en schoon geloosd op het oppervlaktewater.

Waterschap
  • Ws. Fryslân
Aard van het project
  • Implementatie
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Recreatie
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug