Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

DeSaH - Lemmerweg-Oost II

Beschrijving

Doelstelling: brongescheiden inzameling en lokale behandeling van zwart water voor terugwinning van nutriënten

Schaal: 32 woningen

Looptijd project: 2017-2021

Onderzochte technieken:

  • Vacuümtoiletten (nieuwe generatie)
  • Thermofiele UASB

Toelichting project:

Aan de Lemmerweg-Oost in Sneek is in 2005 een pilotproject gestart om met vacuümtoiletten ingezameld zwart water te verwerken in een UASB. Lemmerweg-Oost II is een vervolg op die pilot, en vindt plaats in het kader van het Europese Run4Life-project. Net als bij de eerste pilot gebeurt dit onder management van DeSaH.

Lemmerweg-Oost II werkt met een nieuwe generatie vacuümtoiletten, die nog minder water verbruiken. Het extra geconcentreerde zwarte water dat zo wordt verkregen, ondergaat een thermofiele anaërobe vergisting. 

Een UASB verwerkt het zwarte water van 32 appartementen op hoge temperatuur (55-70°C). Dit levert biogas op. Voordeel van deze methode is dat vergisting bij deze hoge temperatuur pathogenen inactiveert. Dit betekent dat zowel het vloeibare als het vaste effluent hygiënisch veilig is. Deze stromen kunnen, technisch gezien, direct in de landbouw worden toegepast als NPK meststoffen.

Lemmerweg-Oost II is een van de vier demonstratielocaties van het Run4Life-project. Meer informatie over Run4Life in het algemeen en de drie andere locaties vindt u hier op de Saniwijzer.

Gemeente

Súdwest-Fryslân

Waterschap
  • Ws. Fryslân
Aard van het project
  • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
Type afvalwater
  • Zwart water (toiletspoelwater)

Terug