Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Lelystad Airport - Realisatie

Beschrijving

Plaats: Lelystad

Doelstelling:

het realiseren van een duurzame waterketen waarbij (afval)water zoveel mogelijk wordt hergebruikt, reststoffen een hoogwaardige toepassing krijgen (resource recovery) en de bodem duurzaam ingezet kan worden als energiesysteem

Schaal: 4.000 tot op termijn 1.8000 i.e.

Toegepaste technieken:

  • Voor de korte termijn wordt nog nader onderzocht welke technieken toegepast gaan worden
  • Voor de langere termijn is een modulaire ontwikkeling gepland, waarbij op RWZI-Lelystad grondstoffenwinning zal plaatsvinden

Ervaringen: dit project is nog in voorbereiding

Toelichting:

Voorafgaand aan dit project heeft er een onderzoek plaatsgevonden. Meer daarover leest u in de beschrijving van het project 'Lelystad Airport - Voorstudie'.

Gemeente

Lelystad

Waterschap
  • Ws. Zuiderzeeland
Aard van het project
  • Implementatie

Terug