Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Lambertsmühle

Beschrijving

Plaats: Burscheid

Doelstelling: zuivering van afvalwater en onderzoek

Gebruikte technieken:

  • Urinescheidingstoiletten
  • Watervrije urinoirs
  • Helofytenfilter

Toelichting:

Lambertsmühle is een historische watermolen. Tijdens de restauratie werd gekozen voor decentrale sanitatie, met name omdat aansluiting op het riool te duur zou worden. Uitgangspunt was gescheiden inzameling en verwerking van afvalwaterstromen. De gescheiden ingezamelde stromen zijn: geel water (urine uit scheidingstoiletten en urinoirs), bruin water (fecaliën met spoelwater), en grijs water (al het overige water).

Het bruine water gaat naar een zogenaamde 'Rottesack'. Het lekwater daaruit gaat, tezamen met het grijze water, naar een verticaal doorstroomd helofytenfilter.

De urine wordt opgeslagen in een glasvezeltank en gebruikt voor onderzoek naar medicijnresten. Een schema van het systeem en uitkomsten van het onderzoek zijn te vinden in de hiernaast genoemde projectbeschrijving.

Dit was het eerste project in Duitsland met gescheiden urine-inzameling.

Aard van het project
  • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Horeca
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater
  • Grijs water (spoel- en waswater)
  • Geel water (urine en urinespoelwater)

Terug