Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Kruit(Water)Fabriek

Beschrijving

Plaats: Vilvoorde

Doelstelling: decentrale zuivering en hergebruik grijs water; grondstofterugwinning uit urine

Schaal: evenementenlocatie met ca. 40.000 bezoekers per jaar

Onderzoeksperiode: januari 2019 - december 2020

Onderzochte technieken:

  • helofytenfilter
  • trommelfilter
  • nanofilter
  • struvietreactor

Toelichting project:

In de Kruitfabriek in de Vilvoordse Kanaalzone worden evenementen en concerten gehouden. Daarnaast zijn er enkele kleine bedrijven gevestigd. De plek is een ‘Living Lab’ waar nieuwe concepten worden uitgetest om bijvoorbeeld later in woonprojecten toe te passen. Momenteel loopt er een onderzoeks- en demonstratieproject met de naam Kruit(Water)Fabriek. Het doel hiervan is afvalwater van de Kruitfabriek behandelen en er ter plekke grondstoffen uit terugwinnen.

Het project Kruit(Water)Fabriek betreft twee afvalwaterstromen: grijs water afkomstig van de keuken en wasbakken, en geel water afkomstig van de urinoirs.

Het grijze water wordt apart opgevangen en lokaal gezuiverd in twee systemen, een helofytenfilter en een combinatie van een trommelfilter en een nanofilter. Het gezuiverde water wordt ter plekke hergebruikt voor plantenbevloeiing, toiletspoeling, schoonmaak, wassen van struvietkristallen (zie hieronder), en voor niet-drinkwatertoepassingen in een atelier.

Het gele water wordt behandeld in een struvietreactor om fosfor en deels ook stikstof terug te winnen en om te zetten in struviet. Er is een procedure lopende om de nodige vergunningen te bemachtigen om de teruggewonnen struviet te kunnen vermarkten of mee te geven als teaser aan bezoekers van de Kruit(Water)Fabriek.

Conclusies: het project is nog in volle gang en er kunnen nog geen conclusies worden getrokken.

Meer informatie is te vinden op de website van Aquafin. Hier is o.a. realtime te volgen hoeveel grondstoffen er zijn teruggewonnen sinds het opstarten van de installatie.

Gemeente

Stad Vilvoorde

Aard van het project
  • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Horeca
Type afvalwater
  • Grijs water (spoel- en waswater)
  • Geel water (urine en urinespoelwater)

Terug