Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Kantonsbibliothek Baselland

Beschrijving

Plaats: Liestal

Doelstelling: hergebruik van urine

Gebruikte technieken:

  • Urinescheidingstoilet

Toelichting:

Bij de verbouwing van een oud wijnpakhuis tot bibliotheek in 2005 zijn urinescheidingstoiletten (No-Mix) geïnstalleerd. Het bijzondere aan deze toiletten is dat het gat voor opvang van urine alleen open is wanneer er iemand op het toilet zit. Als de persoon opstaat om door te spoelen, wordt het gat afgesloten. Hierdoor komt er geen spoelwater bij de urine, en kan deze zo geconcentreerd mogelijk worden verzameld.

Het uiteindelijke doel van dit project is hergebruik van urine als meststof in de landbouw.

Het urinescheidingsproject in de Kantonsbibliothek Baselland is een pilot. Er vindt onderzoek plaats naar allerlei aspecten, van acceptatie door het publiek tot de hoeveelheid nutriënten en de aanwezigheid van microverontreinigingen en ziekteverwekkers in de urine.

Aard van het project
  • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Kantoor-school
Type afvalwater
  • Geel water (urine en urinespoelwater)

Terug