Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Kansenkaart Riothermie Antwerpen

Beschrijving

Plaats: Antwerpen

Doelstelling: aangeven hoe voor een stad een kansenkaart voor riothermieprojecten opgemaakt kan worden

Onderzoeksperiode: 2014

Onderzochte technieken:

  • Riothermie

Toelichting onderzoek:

Bij riothermie wordt warmte aan het rioleringsysteem onttrokken en hergebruikt. Er zijn verschillende plekken waar warmte onttrokken kan worden: dicht bij de bron, onderweg in het rioleringstelsel of aan het eind bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie. In dit onderzoek ligt de focus op warmte-onttrekking onderweg in het rioleringsstelsel.

Om te beginnen is gekeken naar verschillende riothermiesystemen en naar de ervaringen met riothermie in diverse landen. Vervolgens is voor de stad Antwerpen een kaart gemaakt met gebieden waar kansen liggen voor riothermie.

Conclusies:

Uit de analyse van de beschikbare technologieën is gebleken dat bij warmteonttrekking onderweg in het rioleringstelsel het potentieel te zoeken is bij rioolbuizen met een minimaal droogweerafvoerdebiet van 10 l/s.

Door een warmtevraagkaart te combineren met een warmteaanbodkaart, en te kijken waar rioolbuizen lagen met de genoemde specificaties, kon een aantal mogelijke projectgebieden worden aangewezen voor de stad Antwerpen.

Gemeente

Stad Antwerpen

Aard van het project
  • Bureaustudie

Terug