Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Kaja

Beschrijving

Plaats: Ås

Doelstelling: zuivering van huishoudelijk afvalwater

Schaal: 48 personen

Gebruikte technieken:

  • Vacuümtoiletten
  • Septic tank
  • Aëroob biofilter
  • Helofytenfilter

Toelichting:

In 1997 zijn in de wijk Kaja in Ås 24 appartementen gebouwd. De appartementen huisvesten elk 2 studenten.

Hoogleraar Jenssen van de University of Life Sciences in Ås deed onderzoek naar ecologische sanitatie en zag de appartementen als een mooie gelegenheid om een compleet duurzaam sanitatiesysteem in de praktijk uit te proberen. Afzonderlijke onderdelen voor grijs en voor zwart water waren al eerder uitgetest in de praktijk, maar een systeem voor al het afvalwater nog niet.

Voor het grijze water werd een systeem aangelegd bestaand uit een septic tank, een aëroob filter en een helofytenfilter. Het effluent hieruit wordt geloosd op een nabijgelegen meer. Het grijze water wordt niet hergebruikt omdat er weinig behoefte is aan spoelwater voor de toiletten aangezien die nauwelijks water gebruiken. Bovendien ligt de waterprijs in Noorwegen erg laag.

De appartementen werden voorzien van vacuümtoiletten. In het begin werd het zwarte water hieruit getransporteerd naar een boer met een composteerinrichting. De compost kon worden gebruikt in de landbouw. Het transport naar de boerderij (op 100 km afstand) was echter te kostbaar. Het zwarte water gaat nu voorlopig naar de conventionele RWZI, terwijl wordt gezocht naar een andere oplossing.

Gemeente

As (Noorwegen)

Aard van het project
  • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Kantoor-school
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug