Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Jeugddorp De Glind

Beschrijving

Plaats: De Glind

Doelstelling: Onderzoek naar de haalbaarheid van lokale zuivering van afvalwater

Schaal: circa 4.000 inwoners

Onderzochte techniek:

  • Zuiverende kas

Toelichting:
Het gaat hier om een onderzoek naar de haalbaarheid van het lokaal zuiveren van afvalwater met een zuiverende kas in jeugddorp De Glind in het buitengebied van de gemeente Barneveld. De Glind is een dorp waar kwetsbare kinderen en jongeren (tijdelijk) wonen, werken en/of leren binnen een hechte gemeenschap. De gedachte is om het afvalwater van De Glind alsmede van het nabijgelegen Achterveld lokaal te gaan behandelen in de kas. Zodoende wordt het huidige transportstelsel ontlast en daarnaast een aantrekkelijke kas verkregen die ook een educatieve en recreatieve functie kan vervullen voor zowel het jeugddorp als daarbuiten. Naast de technische en financiële haalbaarheid wordt ook gekeken naar de juridische alsmede maatschappelijke aspecten.

Vervolg:

Het haalbaarheidsonderzoek wordt naar verwachting eind 2016 afgerond. Daarna zal worden besloten of het project wordt gerealiseerd.

Afbeelding - De Glind zuiverende kas // de_glind_zuiverende_kas.png (231 K) 
 

Illustratie: Zuiverende kas | Bron: Organica

Gemeente

Barneveld

Waterschap
  • Ws. Vallei en Veluwe
Aard van het project
  • Bureaustudie
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug