Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Jachthaven De Maas

Beschrijving

Plaats: Alem

Doelstelling: zuivering van het afvalwater van een jachthaven met bijbehorende voorzieningen.

Schaal: 2x 14 i.e.

Toegepaste technieken:

  • biologische zuivering via het actief-slibprincipe

Toelichting:

Deze zuivering in jachthaven De Maas is in 2018 aangelegd. Vereiste was dat de zuivering buitendijks moest zijn, rekening houdend met hoogwatersituaties.

Jachthaven De Maas heeft 250 ligplaatsen, deels vaste en deels voor passanten. Het afvalwater is afkomstig van het sanitairblok, het kantoor en de spoelkeuken van het drijvende restaurant van de jachthaven.

Het restaurant is het hele jaar open, maar wordt vooral in de zomermaanden druk bezocht, ook door wandelaars en fietsers. Tijdens de winterperiode is het er rustig. Dit betekent dat de belasting van de zuiveringsinstallatie sterk fluctueert.

Het keukenwater wordt door een ruim gedimensioneerde vetscheider geleid, voordat het in de influentbuffertank komt. De buffertank is aangepast op de seizoensbelasting. Vanwege de risico’s op overstroming is de totale zuivering IN het restaurantschip geplaatst. 

Gemeente

Maasdriel

Waterschap
  • Ws. Rivierenland
Aard van het project
  • Implementatie
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Horeca
  • Recreatie
  • Kantoor-school
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug