Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

I-QUA - Voetbalvereniging HVCH

Beschrijving

Plaats: Heesch

Doelstelling:

Scheiden en zuiveren van de afvalwaterstromen van een voetbalvereniging en van vier tegenovergelegen woningen, om te komen tot lokale verwerking van het afvalwater en terugwinning van grondstoffen. Tijdens het project wordt onderzocht welke technieken die al op grote schaal worden toegepast het meest geschikt zijn voor toepassing op deze kleinere schaal.

Onderzoeksperiode: 2017 - 2021

Onderzochte technieken:

 • Ozon toegepast op urine (geel water) van watervrije urinoirs
 • Phytoparking toegepast op douchewater (grijs water) en vervolgens op zwart water
 • MBR met voorgeschakelde toegepast op zwart water afkomstig van de voetbalvereniging HVCH en vier tegenover gelegen woningen (zwart water en douche/keukenwater)

Beoogde resultaten:

 • Terugwinning en hergebruik van grondstoffen
 • Energiebesparing en -terugwinning
 • Tegengaan verdroging
 • Ontlasting vacuümriolering

Toelichting project:

HVCH is een voetbalclub met zo’n 1.400 leden. Ieder weekend maken 70 teams gebruik van douches en toiletten. Het sportcomplex was tot nu toe aangesloten op de vacuümriolering. Renovatie van kleedkamers en clubgebouw biedt de kans om het afvalwater volledig te scheiden in: urine van de mannentoiletten, fecaliënafvalwater, douche- en keukenwater en hemelwater.

Deze scheiding van stromen maakt het mogelijk om urine op te werken tot meststof en gezuiverd water toe te voegen aan het grondwater (om verdroging tegen te gaan), en de bestaande riolering te ontlasten. Verder wordt er energie bespaard doordat het afvalwater niet hoeft te worden getransporteerd naar de zuivering.

Voor de duur van de pilot wordt het gezuiverde water nog wel op het riool geloosd. Het gaat immers nog om testen, en die moeten zonder gevaar voor de volksgezondheid kunnen worden uitgevoerd.

Conclusies:

Het project is nog niet zo ver gevorderd dat er al conclusies getrokken kunnen worden. Er is inmiddels wel een filmpje gemaakt over het systeem:

Vervolg:

De kennis en ervaring die wordt opgedaan, zal worden gebruikt om een afwegingskader op te stellen. Daarin zal worden beschreven hoe de ontwikkelde voorziening ook elders kan worden toegepast. Partijen die na afloop van het project een dergelijke voorziening in het buitengebied willen aanleggen, kunnen daar gebruik van maken.

Overige opmerkingen:

Dit pilotproject maakt deel uit van I-QUA, een EU-project gericht op het stimuleren van decentrale afvalwatersystemen in het buitengebied. De resultaten van alle I-QUA-pilots en -studies zullen vrij beschikbaar gesteld worden, zodat overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen er gebruik van kunnen maken.

Een uitgebreide beschrijving van het project, inclusief schematische tekeningen van een aantal gebruikte technieken, vindt u hier.

 

 

Gemeente

Bernheze

Waterschap
 • Ws. Aa en Maas
Aard van het project
 • Pilot
Type afvalwater
 • Gemengd huishoudelijk afvalwater
 • Grijs water (spoel- en waswater)
 • Geel water (urine en urinespoelwater)

Terug