Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

I-QUA - Pukkemuk

Beschrijving

Plaats: Dongen

Doelstelling: zuivering van het afvalwater van een recreatiepark

Schaal: 60 vakantiewoningen

Toegepaste technieken:

  • Septic tank
  • Wilgenfilter
  • Nanofilter
  • UV-installatie

Toelichting:

Pukkemuk is een bestaand recreatiepark gericht op kleine kinderen, met o.a. een kinderboerderij, sprookjesbos en allerlei binnen- en buitenspeelmogelijkheden.

Afbeelding - Pukkemuk Hooimijtwoning // pukkemuk_hooimijt-woningen.jpg (323 K)
Afbeelding: Hooimijtwoningen | Bron: Pukkemuk

Nu gaat het park op een naastgelegen terrein uitbreiden met 60 vakantiewoningen. Er is een plan ontwikkeld voor een zo duurzaam mogelijk ingericht park, dat aansluit op de ecologische hoofdstructuur. De woningen worden volledig energieneutraal en krijgen een landelijke uitstraling.

Het terrein had tot nu toe een agrarische bestemming en dus geen oplossing voor afvalwater. De eigenaren van het recreatiepark kiezen, in overleg met de gemeente en waterschap, voor een wilgenfilter.

Het effluent wordt deels verder gezuiverd (nanofiltratie en UV) ten behoeve van het doorspoelen van toiletten en deels via een ecologische zone geloosd op het oppervlaktewater. In het educatieve programma op het park zal hier ook aandacht aan worden besteed.

Een argument om te investeren in een wilgenfilter is dat Pukkemuk hierdoor in de toekomst minder last zal hebben van eventuele stijgingen in de tarieven voor energie en afvalwaterverwerking.

Afbeelding - Pukkemuk schema // pukkemuk.png (103 K)

Stand van zaken:

Door corona is er vertraging opgetreden bij de bouw van het vakantiepark. Hierdoor zijn de vakantiehuisjes nu nog in aanbouw. Het zuiveringssysteem is aangelegd en de vergunningen voor lozing worden geregeld. Naar verwachting worden de huisjes in 2023/2024 in gebruik genomen. Dan wordt het zuiveringssysteem ook in gebruik genomen en gemonitord. Bij goed functioneren zal het systeem permanent in gebruik blijven.

Overige opmerkingen:

Dit project maakt deel uit van I-QUA, een EU-project gericht op het stimuleren van decentrale afvalwatersystemen in het buitengebied. De resultaten van alle I-QUA-pilots en -studies worden vrij beschikbaar gesteld, zodat overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen er gebruik van kunnen maken.

Gemeente

Dongen

Waterschap
  • Ws. Brabantse Delta
Aard van het project
  • Implementatie
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Recreatie
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug