Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

I-QUA - Geitenboerderij

Beschrijving

Plaats: Lochristi (Oost-Vlaanderen, België)

Doelstelling:

Onderzoeken of het lokaal gezuiverde melkspoelwater van een biologische geitenboerderij adequaat kan worden nagezuiverd door het inzetten van een eendenkroosvijver. En daarnaast onderzoeken of het eendenkroos geschikt kan zijn als diervoeder.

Onderzoeksperiode: eind 2017 – 2021

Onderzochte technieken:

  • Eendenkroos

  • Iron-oxide-coated-sand filter (IOCS-filter)

Beoogde resultaten:

  • Terugwinning en hergebruik van grondstoffen
  • Additionele P verwijdering in nutriëntrijke afvalwaterstroom (melkspoelwater)

Toelichting project:

Voor de zuivering van het melkspoelwater van een biologische geitenboerderij is een helofytensysteem op basis van lava aangelegd. Om te voldoen aan de lozingsnormen moet het effluent verder worden gezuiverd van stikstof en fosfor.

Het effluent van de helofytenzuivering gaat deels over een eendenkroosfilter en deels over een IOCS-filter (dat heel sterk fosfor kan adsorberen).

Foto - Geitenboerderij Lochristi // geitenboerderij_lochristi.jpg (106 K)

Foto: Geitenboerderij | Bron: VBS Lochristi

Eendenkroos kan deze nutriënten omzetten in een hoogwaardige biomassa, die veel antioxidanten bevat.De gedroogde biomassa kan mogelijk worden gebruikt als voer voor de geiten.

Er is in de praktijk nog weinig ervaring opgedaan met een dergelijke teelt, oogst en toepassing van eendenkroos. Het principe wordt eerst uitgetest in een kleine pilotinstallatie. Tijdens het project wordt onderzocht of toepassing op grotere schaal haalbaar is.

Het IOCS-filter is interessant om op korte termijn een oplossing te vinden voor P-verwijdering uit een P-houdend effluent als het melkspoelwater.

Resultaten:

De eendenkroosvijver werd tijdens de looptijd van het project bijgestuurd, maar vertoonde gedurende de onderzoeksperiode weinig capaciteit. Met een verwijdering van maximaal 20% voor TP voldoet het effluent niet aan de lozingsnormen. Mogelijk waren de groeiomstandigheden in het koelere klimaat in België niet optimaal.

Het IOCS-filter toonde 99% TP-verwijderingsefficiëntie en de TP-concentratie in het effluent bedroeg minder dan 0,3 mg.L-1 gedurende een monitoringperiode van iets meer dan 1 jaar. Er kan dan ook geconcludeerd worden dat IOCS een veelbelovend ecologisch substraat is, dat kan worden uitgerold en ingezet als robuuste decentrale afvalwaterzuiveringstap voor verbeterde P-verwijdering.

Vervolg:

Door de lage opbrengsten en de hoge operationele kosten is samen met de eigenaar van de geitenboerderij besloten om de eendenkroosvijver weg te halen. Het IOCS-filter was een testopstelling en is alleen voor de pilot geplaatst. Deze is na afronding van de testen verwijderd.

Overige opmerkingen:

Dit pilotproject maakt deel uit van I-QUA, een EU-project gericht op het stimuleren van decentrale afvalwatersystemen in het buitengebied.

 

 

Gemeente

Lochristi

Aard van het project
  • Pilot

Terug