Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

I-QUA - ECOZ mobile

Beschrijving

Plaats: diverse locaties in Vlaanderen

Doelstelling:

Zuivering van het afvalwater van evenementen en festivals. En – meer in het algemeen – ontwikkeling van een mobiele unit voor de zuivering van afvalwater, om in te zetten op plaatsen waar in korte periode grote hoeveelheden afvalwater worden geproduceerd.

Onderzoeksperiode: eind 2017 – 2021

Onderzochte technieken:

  • Mobiel plantenzuiveringssysteem

Beoogde resultaten:

  • Waterhergebruik (voor o.a. toiletten)
  • Energie-, water- en kostenbesparing
  • Optimalisatie van de capaciteit van een plantenzuivering
  • Inpassing van een plantensysteem in een verplaatsbare unit
  • Ontwikkeling van een optimale sturing voor dit type systeem

Beschikbare data:

De eerste data zijn inmiddels via de Sanimonitor beschikbaar:
Data van I-QUA - ECOZ-Mobile - toegepast op festival Dranouter.

Conclusies:

De ECOZ-Mobile is al beproefd op verschillende grote festivals, zoals Ieperfest, Dranouter, Festival aan Zee en Paradise City. Tijdens de hele projectlooptijd wordt gedurende opeenvolgende jaren gemonitord en tegelijkertijd bijgestuurd om het systeem verder te optimaliseren. Conclusies volgen t.z.t.

Vervolg:

De kennis en ervaring die wordt opgedaan, zal worden gebruikt om een afwegingskader op te stellen. Daarin zal worden beschreven hoe de ontwikkelde voorziening ook elders kan worden toegepast. Partijen die na afloop van het project een dergelijke voorziening in het buitengebied willen toepassen, kunnen daar gebruik van maken.

Overige opmerkingen:

Dit pilotproject maakt deel uit van I-QUA, een EU-project gericht op het stimuleren van decentrale afvalwatersystemen in het buitengebied. De resultaten van alle I-QUA-pilots en -studies zullen vrij beschikbaar gesteld worden, zodat overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen er gebruik van kunnen maken.

Aard van het project
  • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Horeca
Type afvalwater
  • Grijs water (spoel- en waswater)

Terug