Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Hooibeekhoeve

Beschrijving

Plaats: Geel

Doelstelling: zuivering van sanitair afvalwater van een proefboerderij

Schaal: circa 11-50 i.e.

Toegepaste technieken:

  • Belucht helofytenfilter

Toelichting:

De Hooibeekhoeve is een proefboerderij van de provincie Antwerpen met melkvee en voedergewassen. Op deze boerderij worden duurzame innovaties uitgetest en speelt educatie een belangrijke rol.

Dit proefbedrijf had al sinds 1996 een helofytenfilter, maar dat was niet groot genoeg meer na uitbreiding van het bedrijf. In 2015 is hier een nieuw, compact belucht helofytenfilter aangelegd voor het sanitair afvalwater.

Afgezien van dit kleine helofytenfilter voor grijs huishoudelijk water, is er in 2015 ook een groter belucht helofytenfilter aangelegd voor het zuiveren van melkspoelwater. Hierbij vindt nog een nazuivering plaats met apatiet, een fosfaat-erts. Dit erts bindt fosfaat uit het spoelwater aan zich en kan later worden hergebruikt als meststof.

Aard van het project
  • Implementatie
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Kantoor-school
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug