Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Hogeschool Windesheim

Beschrijving

Plaats: Zwolle

Doelstelling: gescheiden inzameling van en onderzoek naar urine

Schaal: 110 scheidingstoiletten, 30 watervrije urinoirs

Onderzoeksperiode: 2009 – 2013

Onderzochte technieken:

  • Scheidingstoiletten
  • Watervrije urinoirs

Beoogde resultaten:

  • Waterbesparing
  • Verbetering van de waterkwaliteit
  • Verlaging van kosten waterzuivering
Afbeelding - Windesheim Gebouw X // windesheim_gebouw_x.jpg (36 K)
Tekening: Windesheim Gebouw X | Bron: Windesheim

Toelichting project:

In 2009 heeft Hogeschool Windesheim in Zwolle bij de nieuwbouw van gebouw X 110 urinescheidingstoiletten van het merk Sealskin geplaatst plus 30 watervrije urinoirs. De urine werd opgevangen in een tank.

Onder het gebouw werd een ruimte ingericht om praktijkonderzoek te doen aan de urine. Er werd onder andere gezocht naar oplossingen voor de afzetting van urinesteen in leidingen. Ook werd er onderzoek gedaan naar de acceptatie van gescheiden inzameling van urine.

Conclusies:

De toiletten leidden tot veel klachten, zodat in al 2011 een deel van de toiletten is vervangen. Uiteindelijk zijn in 2013 alle toiletten vervangen. De eveneens geplaatste waterloze urinoirs functioneren wel naar behoren.

Gemeente

Zwolle

Waterschap
  • Ws. Drents Overijsselse Delta
Aard van het project
  • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Kantoor-school
Type afvalwater
  • Geel water (urine en urinespoelwater)

Terug