Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

H+

Beschrijving

Plaats: Helsingborg

Doelstelling: gescheiden inzameling en hergebruik van afvalwater

Schaal: 10.000 inwoners, 30.000 m2 kantoren

Gebruikte technieken:

  • Gescheiden riool
  • Vacuümtoiletten
  • Voedselrestenvermalers
  • Biogasinstallatie

Toelichting:

Een oud haven- en industriegebied in Helsingborg wordt van 2017 tot 2035 omgevormd tot een gemengde woon- en werkomgeving. Naast woningen komen er kantoren, scholen, winkels, horeca enzovoort. De doelen voor dit stadsdeel zijn ambitieus, ook op het gebied van afvalwater.

Er komt een leidingstelsel met gescheiden leidingen voor drie afvalstromen: voedselresten, grijs water en zwart water. Voor de voedselresten (GF-afval) worden vermalers geïnstalleerd in de keukens. Het GF-afval wordt vergist tot biogas en het digestaat wordt gebruikt als bodemverbeteraar in de landbouw. Het zwarte water wordt ingezameld met vacuümtoiletten en gebruikt voor lokale biogasproductie. Het grijze water wordt gebruikt voor warmteterugwinning.

De nieuwe installatie, die speciaal voor H+ wordt ontwikkeld, wordt zo flexibel gemaakt dat het mogelijk blijft in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. De installatie is te bezoeken en ook bedoeld als inspiratiebron voor bedrijven, onderzoekers en instanties.

Het filmpje hieronder geeft een impressie van het geplande systeem en het projectgebied.

Aard van het project
  • Implementatie
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
  • Horeca
  • Kantoor-school
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater
  • Grijs water (spoel- en waswater)

Terug