Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

GRIP op medicijnresten

Beschrijving

Plaats: Deventer

Doelstelling: zoeken naar manieren om minder medicijnresten in het milieu terecht te laten komen

Onderzoeksperiode: 2014-2015

Onderzochte technieken:

  • Plaszakken voor urine-inzameling

Toelichting onderzoek:

In het project Grip op medicijnresten in ons water werkten het Waterschap Groot Salland en het Deventer Ziekenhuis aan manieren om minder medicijnresten in het milieu terecht te laten komen. Daarbij richtten zij zich op een aanpak aan de bron: de mens.

Het medicijngebruik in Nederland stijgt. Een deel van de medicijnen wordt in het lichaam opgenomen, maar medicijnenresten komen in toenemende mate via de ontlasting en urine terecht in het rioolwater en uiteindelijk in het oppervlakte- en grondwater. In enkele gevallen is aangetoond dat dit schadelijk is voor leven in dat water. In de studie ‘Grip’ werd onderzocht of gebruikers van geneesmiddelen gestimuleerd kunnen worden minder medicijnresten in het rioolwater terecht te laten komen. Ook werd onderzocht of het effect hiervan meetbaar is in het rioolwater.

Conclusies:

  • De bereidheid onder patiënten om bij te dragen aan de oplossing van milieuproblemen is groot
  • De persoonlijke benadering en de setting spelen een grote rol in de bereidheid tot deelname
  • Belasting van RWZI Deventer met iodixanol in theorie met een kwart afgenomen tijdens proefperiode

Vervolg:

Zowel Ziekenhuis als Waterschap wil graag een vervolgonderzoek naar de bereidheid van patiënten om langere tijd plaszakken te gebruiken en naar de effectiviteit bij andere patiëntengroepen.

Aanbevelingen:

  • De onderzoeksresultaten zijn waardevol voor ziekenhuizen die zich willen certificeren op het gebied van duurzaamheid.
  • Voor waterbeheerders is verder onderzoek naar de praktische inzetbaarheid van plaszakken voor het wegvangen van medicijnresten raadzaam.

Gemeente

Deventer

Waterschap
  • Ws. Drents Overijsselse Delta
Aard van het project
  • Bureaustudie
Type afvalwater
  • Geel water (urine en urinespoelwater)

Terug