Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Golfbaan Bentwoud

Beschrijving

Plaats: Benthuizen

Doelstelling: zuivering van het afvalwater van een golfbaan

Schaal: ca. 10 m3 per dag

Toegepaste technieken:

  • Helofytenfilter
  • Septic tank

Toelichting:

Op Golfbaan Bentwoud wordt het afvalwater van het clubgebouw en het sanitair gezuiverd in een helofytenfilter van ongeveer tien bij dertig meter. Voordat het water naar het helofytenfilter gaat, wordt het eerst verzameld in een serie voorbezinkputten (septic tanks en vetafscheiders), waar de vaste delen uit het water worden gevangen.

Er is gekozen voor waterzuivering met een helofytenfilter omdat de golfbaan kilometers verwijderd ligt van de bestaande riolering. De duurzaamheidsaspecten speelden ook mee bij de beslissing.

Het helofytenfilter is beplant met wortelstekken van rietplanten. Omdat het om een groot helofytenfilter gaat, scheelt dit aanzienlijk in de kosten vergeleken met beplanting met rietplanten gekweekt in potten.

Klik voor een uitgebreid artikel over de werking van het helofytenfilter op de link in de kolom aan de linkerkant. Het gezuiverde water uit het helofytenfilter wordt geloosd op oppervlaktewater. Het zou ook gebruikt kunnen worden voor beregening van de golfbaan, maar er is al ruim voldoende beregeningswater beschikbaar.

Gemeente

Alphen aan den Rijn

Waterschap
  • HH. van Rijnland
Aard van het project
  • Implementatie
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Recreatie
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater
  • Grijs water (spoel- en waswater)

Terug