Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Glas Zuiver Water

Beschrijving

Plaats: Klazienaveen

Doelstelling: ontwikkeling van een systeem voor de verwijdering van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen uit het afvalwater van glastuinbouwbedrijven

Schaal: 1 kassencomplex

Onderzoeksperiode: juni 2014 – november 2015

Onderzochte technieken:

  • Biofiltersysteem met verschillende planten- en schimmelsoorten
  • Actief kool

Toelichting project:

De pilot ‘Glas Zuiver Water’ is uitgevoerd in het proefkassencomplex BCK in Klazienaveen. Dit was een proeftuin voor de ontwikkeling van een biologisch zuiveringssysteem voor de glastuinbouw. Voor LTO was dit onderdeel van de doelstelling te komen tot een emissieloze glastuinbouw.

Het afvalwater uit de glastuinbouw bevat bij lozing nog te veel nutriënten en resten van gewasbeschermingsmiddelen. Er is geëxperimenteerd met verschillende planten- en schimmelsoorten om deze te verwijderen. De planten (helofyten) worden ingezet om nutriënten uit het water te halen en de schimmels om de gewasbeschermingsmiddelen af te breken.

Het idee is om de nutriënten te verwijderen in een collectief zuiveringsmoeras, of door vlotten met waterplanten te plaatsen op de sloten waarin het afvalwater word geloosd (afwateringssloten). De schimmelfilters worden per bedrijf op maat geïnstalleerd, zodat de gewasbeschermingsmiddelen verwijderd zijn voordat het water wordt geloosd op de afwateringssloten of het collectieve zuiveringsmoeras.

Conclusies:

De gebruikte planten bleken in staat om de nutriëntenoverschotten uit het drainwater te verwijderen. En de filterpakketten met schimmels bleken in staat de gewasbeschermingsmiddelen tot boven de norm van 95%  te verwijderen. De opzet om de infrastructuur van de sloten rond het kassencomplex te gebruiken als collectief biologisch zuiveringssysteem bleek uiteindelijk juridisch niet haalbaar. 

Vervolg:

Er wordt verder gewerkt aan het optimaliseren van de schimmeltechnologie om te komen tot een gecertificeerd systeem voor individuele bedrijven in de glastuinbouw.

Verdere informatie:

Zie de websites van Bioniers en Mycelco

Gemeente

Emmen

Waterschap
  • Ws. Hunze en Aa's
  • Ws. Vechtstromen
Aard van het project
  • Pilot

Terug