Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Fort Sabina

Beschrijving

Plaats: Heijningen

Doelstelling: verwerking van afvalwater van een recreatieterrein met horecavoorziening

Toegepaste technieken:

  • Helofytenfilter

Toelichting:

Fort Sabina Henrica is een verdedigingswerk uit de tijd van Napoleon. Het fort is opengesteld voor publiek. Er worden evenementen georganiseerd op het gebied van kunst, cultuur en natuur. Verder worden er rondleidingen gegeven en zijn er arrangementen voor bedrijven en groepen.

Foto - Fort Sabina helofytenfilter // fort_sabina_helofytenfilter.jpg (71 K)
Foto: Helofytenfilter Fort Sabina | Bron: Bjartur Swart (STOWA)

Deze activiteiten leveren afvalwater op. De gemeente heeft gekozen voor een duurzame, natuurlijke zuivering van het afvalwater. Aan de voorzijde van het fort is een helofytenfilter aangelegd. Dit filter is zo ingepast in de omgeving, dat het nauwelijks opvalt. Voor bezoekers is er een informatiebord bij geplaatst over de werking van het helofytenfilter. Na zuivering door het filter wordt het water geloosd op de gracht rond het fort.

Fort Sabina was vroeger vrijwel selfsupporting en had onder andere een eigen drinkwatervoorziening. Met het helofytenfilter is het fort wat betreft afvalwater weer selfsupporting geworden. Er wordt nog over nagedacht hoe het fort qua waterhuishouding verder verduurzaamd kan worden. Het kan mogelijk in samenwerking met de ROC West-Brabant een voorbeeldfunctie gaan vervullen.

Gemeente

Moerdijk

Waterschap
  • Ws. Brabantse Delta
Aard van het project
  • Implementatie
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Horeca
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug